Dziwaczne zachowanie ogromnej czerwonej gwiazdy. Naukowcy spodziewaj? si? wybuchu

Dziwaczne zachowanie ogromnej czerwonej gwiazdy. Naukowcy spodziewaj? si? wybuchu

Betelgeza
Betelgeza / ?ród?o: Shutterstock / Cristian Cestaro
Naukowcy zaobserwowali dziwne zachowanie m?odej, czerwonej gwiazdy. Obiekt o nazwie Betelgeza mo?e ich zdaniem wybuchn?? – podaje CNN.

Badaniem gwiazdy zajmowa? si? zespó? pod kierownictwem Eda Guinana, profesora astronomii z uniwersytetu Villanova. Efekty ich obserwacji zosta?y opublikowane 8 grudnia w artykule ?The Fainting of the Nearby Supergiant Betelgeuse”. Astronom w rozmowie z amerykańsk? telewizj? relacjonowa?, ?e dziwne zachowanie gwiazdy nasila si? od pa?dziernika. Betelgeza (Betelgeuse), która gwa?townie blednie, jest ju? 2,5-krotnie mniej wyra?na ni? podczas pierwszych obserwacji w 1980 roku. Niegdy? by?a 9. najja?niejsz? gwiazd? na niebie, obecnie jest 23. w tej klasyfikacji.

Czerwona supergwiazda Betelgeza znajduje si? na ramieniu gwiazdozbioru Orion, w odleg?o?ci oko?o 700 lat ?wietlnych od Ziemi. – Wyj?tkowe jest to, jak blisko si? znajduje – podkre?la Guinan. Wiek gwiazdy szacowany jest na 9 milionów lat, podczas gdy tak wielkie obiekty nie ??yj?” zazwyczaj d?u?ej ni? 10 mln lat. Cho? oznacza to, ?e koniec Betelgezy prawdopodobnie jest blisko, raczej nie mo?emy spodziewa? si?, by gwiazda eksplodowa?a za naszego ?ycia. – To stanie si? prawdopodobnie w ci?gu najbli?szych 200 – 300 tys. lat – mówi? astronom.

Na razie gwiazda przyciemnia si? i rozja?nia w cyklach, które trwaj? oko?o 420 dni. Badacze podkre?laj? jednak, ?e cho? zmiany s? cykliczne, to w ostatnim czasie obiekt o wiele gwa?towniej blednie. Guinan t?umaczy, ?e fascynuj?ce jest dla nich zarówno samo obserwowanie transformacji gwiazdy, jak i oczekiwanie na jej ewentualny wybuch. Profesor przewiduje, ?e by?by on tak gwa?towny, ?e da?oby si? go zaobserwowa? nawet w dzień.

Je?eli czerwona nadolbrzym spali?by si? a? do ?elaznego rdzenia, on sam móg?by doprowadzi? do zjawiska supernowy, czyli kosmicznej eksplozji, w wyniku której powsta?by jasny obiekt. ?wieci?by on jasnym niebieskim ?wiat?em przez trzy-cztery miesi?ce, a nast?pnie w ci?gu oko?o roku przesta?by by? widoczny. – By?aby to naprawd? jasna gwiazda widoczna za dnia – mówi? Guinan. Wed?ug jego przewidywań, wybuch gwiazdy nie stanowi?by zagro?enia dla Ziemi, ale promieniowanie ultrafioletowe mog?oby uszkodzi? warstw? ozonu w naszej atmosferze.

Czytaj tak?e:
Wybrano odkrycie naukowe 2019 roku. Wygra?o pierwsze tego typu zdj?cie w historii

?ród?o: CNN

Czytaj tak?e

 1
  •  
    Promieniowanie ultrafioletowe istotnie ejst w tym przypadku bez znaczenia,jednak strumien neutrin juz nie.Przy tak niewielkiej odleglosci nioslyby one wciaz energie wystarczjaca do usmeircenia bardzo wielu istot zyjacych i do wprowadzenia katastrofalnych zmian u tych,ktore by przezyly.Przed neutrinami nie ma zadnej ochrony,nawet zacala Ziemia nie ejst dla nich zadna przeszkoda.W dodatku pojawiaja sie one na sporo przed tym,zanim z gwiazdy dotzre do nas swiatlo;sa wyrzucane na wczesniejszym etapie.O tym,ze juz sa,dowiedzielibysmy sie na "wlasnej skorze".

    河北快三计划网页版 麻城市| 万安县| 乌海市| 建平县| 县级市| 弥勒县| 兖州市| 庄河市| 水城县| 莆田市| 哈巴河县| 大新县| 车致| 长宁区| 始兴县| 措美县| 渭南市| 手游| 洛扎县| 始兴县| 肇东市| 穆棱市| 友谊县| 南宫市| 扶风县| 万载县| 彰化市| 吴川市| 新竹县| 年辖:市辖区| 龙门县| 伊宁县| 井冈山市| 大方县| 荃湾区| 南城县| 郸城县| 崇左市| 揭西县| 长丰县| 连江县|