Muniek Staszczyk laureatem Nagrody im. Przemys?awa Gintrowskiego

Muniek Staszczyk laureatem Nagrody im. Przemys?awa Gintrowskiego

Muniek Staszczyk odbiera nagrod? na koncercie "Gintrowski..."
Muniek Staszczyk odbiera nagrod? na koncercie "Gintrowski..." / ?ród?o: Wprost
Muniek Staszczyk zosta? uhonorowany nagrod? Za Wolno?? w Kulturze im. Przemys?awa Gintrowskiego. W trakcie jubileuszowego koncertu ?Gintrowski – a jednak co? po nas zostanie”. Na scenie Teatru Polskiego wyst?pili m.in. Julia Marcell, Natalia Nykiel, Micha? Szpak.

– Ten artysta nie wchodzi? nigdy na polityczne barykady ani nie ?piewa? g?osem organizacji politycznych – mówi?a w laudacji prezes Fundacji im. Przemys?awa Gintrowskiego, Katarzyna Gintrowska. – W swoich piosenkach opowiada? prawd? m?odego cz?owieka, który najpierw po?ród siermi?gi socjalizmu, a pó?niej w tak szybko i cz?sto po omacku zmieniaj?cej si? Polsce po prostu chcia? pozosta? wiernym sobie. ?y? po swojemu, kocha? po swojemu, oddycha? wolnym powietrzem – doda?a.

?IV Liceum ogólnokszta?c?ce”, ?Wychowanie”, ?King”. W swoich najs?ynniejszych piosenkach Staszczyk w pierwszej osobie opowiada? o swoim najbli?szym otoczeniu. Ale Katarzyna Gintrowska przypomnia?a tak?e inn? twarz muzyka: – Kiedy tego potrzebowali?my, diagnozowa? spo?eczeństwo: obserwowa? rosn?ce podzia?y i wypalanie si? wspólnych warto?ci. Obserwowa? rosn?ce podzia?y i wypalanie si? wspólnych warto?ci. Sprzeciwia? si? realiom, w których – jak pisa? – ?wszystko pachnia?o ?ciemnieniem” i ?gdzie n?dza ku?a w oczy”. Czasem wypomina? nam nasze b??dy. Ale przecie? na tym polega mi?o??: ?e kocha si? to miasto, cho? bywa ?betonu stolic?” i zara?a zm?czeniem. Tak?e w ?Poli”, singlu z najnowszej p?yty, z dystansem opisuj? aktualn? sytuacj? w kraju. Na scenie Teatru Polskiego w Warszawie piosenk? za?piewa?a Julia Marcell.

– Po?owa lata 90., ulica Czarnomorska, warszawskie Stegny, upa?. Stoi Przemek z Jackiem Kaczmarskim, ?mi? sobie fajeczki. Przybili?my sobie pi?tki, zacz?li?my tak sobie rozmawia? jak to ch?opaki na ulicy i tak sobie pomy?la?em wtedy: niesamowita historia, w jakiej fantastycznej dru?ynie stoj? na tej ulicy. Niech ta nagroda b?dzie stemplem w tej ca?ej sytuacji – mówi? Muniek Staszczyk odbieraj?c nagrod?. – Dzi?kuj? serdecznie, pi?kna rzecz, postawi? w szacownym miejscu – doda? muzyk.

To czwarta edycja Nagrody im. Przemys?awa Gintrowskiego. Poprzednimi laureatami byli Antonina Krzysztoń, Jan Polkowski, Stanis?awa Celińska (2016.), Ewa B?aszczykFranciszek Pieczka.

Jubileuszowy koncert

Wr?czenie wyró?nienia odby?o si? w czasie X Jubileuszowego Koncertu Galowego ?Gintrowski – a jednak co? po nas zostanie”. Piosenki barda Solidarno?ci w nowych aran?acjach za?piewali m.in. Natalia Nykiel, Krystyna Prońko, Aleksandra Gintrowska, Sebastian Karpiel-Bu?ecka, Micha? Szpak. W?asn?, minimalistyczn? wersj? utworu ?Wró?ba” przedstawi? muzyk i cz?onek zespo?u Dawida Podsiad?o – Patrick the Pan, za? ?Ko?ysank?”, przejmuj?ce wyznania mi?o?ci ojca do dziecka, wykona?a córka artysty – Julia Gintrowska. Artystom towarzyszy?a orkiestra pod batut? Tomasza Szymusia. Koncert poprowadzi? Artur Orzech. Ca?o?? wyre?yserowa?a Halina Przebinda.

Transmisja telewizyjna koncertu w TVP.

Czytaj tak?e

 0

河北快三计划网页版 应用必备| 重庆市| 虞城县| 朝阳县| 甘泉县| 奇台县| 安图县| 双流县| 临海市| 克拉玛依市| 齐河县| 贡觉县| 克什克腾旗| 当阳市| 天等县| 沭阳县| 利津县| 民勤县| 化德县| 土默特左旗| 湖南省| 东丰县| 钟祥市| 湖北省| 忻城县| 乐安县| 嘉善县| 包头市| 抚州市| 东阳市| 普兰县| 泗阳县| 温宿县| 德江县| 辉县市| 新宁县| 元朗区| 右玉县| 朔州市| 霍城县| 鹤峰县|