Polak by? torturowany w arabskim wi?zieniu. ?Pad?em ofiar? chorej mi?o?ci syna szejka”

Polak by? torturowany w arabskim wi?zieniu. ?Pad?em ofiar? chorej mi?o?ci syna szejka”

Artur Lig?ska
Artur Lig?ska / ?ród?o: Instagram / inna_milosc_szejka
– Gdybym by? naprawd? kryminalist? i dilerem narkotyków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie siedzia?bym tu z wami – powiedzia? w programie ?Skandali?ci” Artur Lig?ska, który sp?dzi? 13 miesi?cy w arabskim wi?zieniu.

Artur Lig?ska sp?dzi? 13 miesi?cy w arabskim wi?zieniu. Jak t?umaczy? w programie ?Skandali?ci” w Polsat News, trafi? tam z powodu chorej mi?o?ci syna szejka. – Zosta?em skazany wyrokiem federalnego s?du w Abu Dhabi na do?ywocie w izolacji do ?mierci. Trzy miesi?ce po tym, szejk wysy?a do wi?zienia pismo, ?e jestem uniewinniony, ?e mog? wraca? do domu. Gdybym by? naprawd? kryminalist? i dilerem narkotyków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie siedzia?bym tu z wami – powiedzia?. – Dokumentacja ze szpitala mówi jasno: by? gwa?cony, ma uszkodzone to, to i to, do zbadania jest to, to i to. Ca?a diagnostyka potwierdza, ?e by?em torturowany w wi?zieniu. Nie ma ?wiadków, bo który oficer si? do tego przyzna – doda?.

– W kieszeni mam kolejne rzeczy, ??cznie z filmem od syna szejka, który zosta? nagrany przez niego na dzień lub dwa przed aresztowaniem, gdzie pisze, ?e mnie kocha i mnie nie wypu?ci – t?umaczy?. Polak podkre?li?, ?e wróci? niedawno z kliniki leczenia stresu bojowego, w której sp?dzi? 1,5 miesi?ca. Artur Lig?ska stwierdzi?, ?e jest równie? w sta?ym kontakcie z kardyna?em Konradem Krajewskim, który kilka dni temu odprawi? msz? w jego intencji w Bazylice ?w. Piotra a list od asesora papie?a Franciszka sprawi?, ?e si? nawróci?.

Polak zamierza si? równie? ubiega? o odszkodowanie. – Jestem na dzień przed wielk? walk? od odszkodowanie. Prawnicy z Londynu zgodzili si? poprowadzi? moj? spraw? bez jakichkolwiek op?at wst?pnych – podkre?li?. Jednocze?nie podzi?kowa? rz?dowi za w??czenie si? w jego spraw?. – Bez wzgl?du na to, czy si? zgadzam z rz?dz?c? opcj? polityczn? czy nie, to dosta?em olbrzymi? pomoc z rz?du, MSZ, ministerstwa sprawiedliwo?ci – wyliczy?.

Zatrzymany w Dubaju

W 2017 roku Artur Lig?ska polecia? do Dubaju. M??czyzna chcia? w ten sposób odreagowa? problemy prywatne i zawodowe. Wcze?niej by? znanym w bran?y twórc? klubów fitness w ca?ej Polsce, za?o?ycielem w?asnej sieci klubów i trenerem personalnym. Kiedy kilka miesi?cy pó?niej planowa? powrót do kraju, mia? us?ysze?, aby si? nad tym zastanowi?. Z przedstawionej przez niego wersji wydarzeń wynika, ?e tego samego dnia zosta? zatrzymany. S?u?by twierdzi?y, ?e m??czyzna posiada narkotyki. Pó?niejsze przeszukania oraz testy medyczne mia?y nie wykaza? jakiejkolwiek obecno?ci nielegalnych substancji. Lig?ska twierdzi?, ?e pod gro?b? 2 lat pobawienia wolno?ci podpisywa? trzykrotnie dokumenty w j?zyku arabskim, którego nie zna.

Wyrok skazuj?cy Artura Lig?sk? na do?ywocie zapad? na pocz?tku lutego 2019 roku. Chocia? Polak zosta? os?dzony za rzekome posiadanie narkotyków, to podczas przeszukania nie wykryto ?adnych u?ywek. S?d nie powo?a? ?wiadków i nie przedstawi? dowodów, a badanie krwi wykaza?o, ?e m??czyzna by? ?czysty”. W spraw? zaanga?owa?o si? polskie MSZ, a o interwencj? prosi? tak?e Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar. Wsparcie polskiej ambasady okaza?o si? kluczowe, co podkre?li?a Radha Stirling z organizacji Detained in Dubai. W maju 2019 roku m??czyzna wyszed? na wolno??.

Czytaj tak?e:
Gala Mistrzów Sportu 2020. Zobacz, jak wygl?da?y gwiazdy

?ród?o: Polsat News

Czytaj tak?e

 2
  • nie ma filmu jak si? nachla? i szcza? w miejscu publicznym , co w tamtym kraju jest zabronione
    taka jest prawda , a nie opowiastki szczura
    • Sami wiec widzicie, jak sa to niebezpieczni ludzie !

      河北快三计划网页版 东港市| 贵州省| 永兴县| 商水县| 开阳县| 潢川县| 常山县| 兴文县| 丹凤县| 离岛区| 莱州市| 益阳市| 临武县| 齐齐哈尔市| 商丘市| 轮台县| 塘沽区| 香港| 龙里县| 会泽县| 新沂市| 清苑县| 日喀则市| 会宁县| 罗山县| 阿克苏市| 三穗县| 弋阳县| 德保县| 理塘县| 石柱| 宝丰县| 阳西县| 深水埗区| 萨嘎县| 乐清市| 株洲市| 华宁县| 万源市| 东台市| 卫辉市|