Oni ju? nie postrzelaj?. Policja zarekwirowa?a ponad 13 tys. sztuk petard

Oni ju? nie postrzelaj?. Policja zarekwirowa?a ponad 13 tys. sztuk petard

Materia?y zabezpieczone podczas akcji CB?P
Materia?y zabezpieczone podczas akcji CB?P / ?ród?o: Policja
Handluj?cy materia?ami pirotechnicznymi maj? teraz prawdziwy okres ?niw w zwi?zku ze zbli?aj?cym si? Sylwestrem. Nie we wszystkich sklepach mo?na jednak kupi? legalne produkty, o czym ?wiadczy akcja przeprowadzona przez CB?P.

Funkcjonariusze Centralnego Biura ?ledczego przeprowadzili w ubieg?ym tygodniu akcj? na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz opolskiego. Mundurowi mieli za zadanie sprawdzi?, czy handluj?cy ?rodkami pirotechnicznymi przechowuj? oraz transportuj? takie materia?y w prawid?owy sposób. Przeszukano hurtownie, magazyny i sklepy, w stosunku do których zachodzi?o podejrzenie prowadzenia dzia?alno?ci niezgodnej z prawem.

Petardy i pornografia dzieci?ca

Podczas akcji policjanci znale?li i zabezpieczyli ponad 13 tys. szt. petard i samodzia?owych zestawów pirotechnicznych. W?ród przej?tych materia?ów pirotechnicznych znajdowa?y si? wyroby z usuni?tymi oznaczeniami wskazuj?cymi ich klas? oraz takie, na których posiadanie wymagana jest koncesja MSWiA lub pozwolenie wojewody. Dodatkowo, w jednym ze sklepów w województwie zachodniopomorskim policjanci odkryli czarny proch, a w woj. mazowieckim i wielkopolskim zabezpieczono dwie jednostki broni oraz amunicj?.

W trakcie dzia?ań funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty. Policjanci CB?P wsparci przez funkcjonariuszy z Prudnika oprócz nielegalnych ?rodków pirotechnicznych znale?li tre?ci pornograficzne z udzia?em nieletnich. Nagrania znajdowa?y si? na no?nikach elektronicznych oraz sprz?cie komputerowym. Wszystkie te urz?dzenia zosta?y zabezpieczone jako materia? dowodowy w sprawie oraz do dalszej analizy. Ich w?a?ciciel us?ysza? zarzut posiadania i rozpowszechniania pornografii dzieci?cej, a nast?pnie zosta? tymczasowo aresztowany przez s?d na okres trzech miesi?cy.

Pirotechnika zabezpieczona u pozosta?ych sze?ciu osób zostanie poddana analizie przez bieg?ego. Je?li stwierdzi on, ?e s? to improwizowane urz?dzenia wybuchowe, wówczas zostanie podj?ta decyzja o ewentualnym przedstawieniu kolejnych zarzutów.

Czytaj tak?e:
Atak na dzia?aczy rozdaj?cych posi?ki bezdomnym. Policja na tropie trzeciego napastnika

Galeria:
Funkcjonariusze z CB?P zabezpieczyli nielegalne materia?y pirotechniczne
?ród?o: Policja

Czytaj tak?e

 1

河北快三计划网页版 万盛区| 都兰县| 佛山市| 丁青县| 阳江市| 连云港市| 黄冈市| 安吉县| 疏勒县| 日照市| 同德县| 马鞍山市| 根河市| 德阳市| 中超| 凤阳县| 南漳县| 禄丰县| 榆树市| 深泽县| 北票市| 油尖旺区| 手机| 大邑县| 崇阳县| 桦甸市| 黄平县| 綦江县| 鸡泽县| 宜宾县| 清苑县| 都昌县| 都兰县| 屏南县| 郁南县| 衡水市| 诸城市| 雷山县| 雅江县| 通海县| 宜都市|