Z okazji Bo?ego Narodzenia potrafiono przerywa? wojn?. S?ynny grudniowy rozejm z 1914 roku

Z okazji Bo?ego Narodzenia potrafiono przerywa? wojn?. S?ynny grudniowy rozejm z 1914 roku

Rycina z ?The Illustrated London News's” z 9 stycznia 1915 r. przedstawiaj?ca rozejm bo?onarodzeniowy
Rycina z ?The Illustrated London News's” z 9 stycznia 1915 r. przedstawiaj?ca rozejm bo?onarodzeniowy / ?ród?o: domena publiczna
Bo?a Narodzenie to czas, w którym konflikt nierzadko zast?powany jest pokojem i wspólnot?. W grudniu 1914 roku przekonali si? o tym brytyjscy i niemieccy ?o?nierze frontu zachodniego I wojny ?wiatowej, którzy zawarli... rozejm. Opowiada o nim dr Przemys?aw Piotr Damski, historyk z Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Sebastian Adamkiewicz, Histmag.org: Wojna i radosne ?wi?towanie to rzeczy, które z pozoru si? wykluczaj?, a jednak na pocz?tku I wojny ?wiatowej ?o?nierze znale?li czas, aby wspólnie ?wi?towa?. Jakie by?y okoliczno?ci niezwyk?ego Bo?ego Narodzenia 1914 roku?

Przemys?aw Piotr Damski: Przede wszystkim musimy zrozumie? kilka rzeczy. Wojn? traktowano jak przygod?. Wyja?nia to czemu tysi?ce m?odych ludzi zaci?gn??o si? do wojska zupe?nie dobrowolnie, cz?sto z naruszeniem przepisów werbunkowych. Zaci?gali si? m?odzi, cz?sto niepe?noletni ludzie k?ami?cy na temat swojego wieku. Nierzadko motywacj? by?o to, ?e w szeregi armii wst?powali ich koledzy. Ten entuzjazm wojenny nie by? jednak efektem, jak si? niegdy? uwa?a?o powszechnego nacjonalizmu. A przynajmniej nie by? to czynnik wy??czny. Nienawi?? narodowa, obecna w znacznie mniejszej skali przed 1914 rokiem, naros?a dopiero w trakcie wojny i to nie od razu. Nawet ch?? odzyskania Alzacji i Lotaryngii nie by?a w?ród Francuzów powszechna. Do?wiadczenia europejskie wskazywa?y, ?e wojna b?dzie krótka. Ostatnia mia?a miejsce czterdzie?ci cztery lata wcze?niej (tj. wojna francusko-pruska lat1870-1871). Sam cesarz niemiecki obiecywa? przesadnie, ?e ?o?nierze wróc? do domów ?nim li?cie opadn? z drzew”. Poza tym w?ród ?o?nierzy wszystkich stron rozpowszechnione by?o przekonanie, ?e toczyli oni wojn? obronn?. Nikt zatem nie poczuwa? si? do odpowiedzialno?ci za jej wybuch.

Wy?ania si? z tego obraz ludzi raczej szlachetnych, spragnionych wra?eń, patriotów, ale te? bardzo m?odych, lekkomy?lnych i niezdaj?cych sobie sprawy, co ich czeka. Wojna by?a dla nich mitem, czym? szlachetnym, państwowotwórczym. Tymczasem plan Schliefena-Moltkego si? za?ama?. Belgia nie zgodzi?a si? na przemarsz wojsk niemieckich daj?c Francuzom czas na zorganizowanie obrony, a Brytyjczycy wykorzystali naruszenie neutralno?ci Belgii, jako powód do wypowiedzenia wojny Niemcom. O zdobyciu stolicy nie mo?na by?o póki co marzy?. Konflikt przybra? charakter wojny pozycyjnej. ?o?nierze funkcjonowali w okopach. Codziennie setki ludzi gin??y w beznadziejnej walce o nieznaczne przesuni?cie frontu w jedn? lub w drug? stron?. Najcz??ciej jednak przegrywaj?c walk? z karabinami maszynowymi i dzia?ami przeciwnika.

W takich okoliczno?ciach ?o?nierzy zasta?a zima. Li?cie dawno pad?y z drzew, a końca wojny nie by?o wida?. Robi?o si? coraz mro?niej. To co mia?o by? przygod? zmieni?o si? w horror. A tymczasem zbli?a?o si? Bo?e Narodzenie.

Czytaj tak?e

 1
  • Z intencji jesusaja najcz??ciej w okresie 2000 lat wszczynano wojny , mordowano na wszystkich kontynentach w imi? chwa?y syna israela , okrucieństwo 2000 lat syjonu na Ziemi .

    河北快三计划网页版 桂阳县| 高青县| 东乡族自治县| 大洼县| 苍山县| 陵川县| 青海省| 沧州市| 麻栗坡县| 龙南县| 屯留县| 白河县| 沙河市| 丹东市| 平南县| 色达县| 林周县| 巴南区| 榕江县| 扎囊县| 错那县| 上思县| 钦州市| 临江市| 陵川县| 安龙县| 桃江县| 安图县| 沙田区| 浮梁县| 互助| 隆林| 县级市| 黑河市| 迭部县| 玉田县| 南城县| 大渡口区| 蕲春县| 祁东县| 无棣县|