Le?nicy odnawiaj? populacj? g?uszca w Puszczy Augustowskiej

Le?nicy odnawiaj? populacj? g?uszca w Puszczy Augustowskiej

G?uszec
G?uszec / ?ród?o: Shutterstock / sirtravelalot
Le?nicy z Nadle?nictwa G??boki Bród (Podlaskie) odnawiaj? populacj? g?uszca w Puszczy Augustowskiej. W grudniu wypu?cili na wolno?? 10 ptaków, które wyhodowali w wyl?garni.

G?uszec to zagro?ony wygini?ciem gatunek du?ego ptaka z rodziny kurowatych. W Polsce populacja g?uszca wynosi ok. 500 sztuk. W Puszczy Augustowskiej jest ich ok. 40.

Jak powiedzia? PAP Grzegorz Myszczyński z Nadle?nictwa G??boki Bród, projekt odnowy populacji g?uszca w Puszczy Augustowskiej trwa od 2013 roku. W tym czasie le?nicy wyhodowali i wypu?cili na wolno?? ok. 150 ptaków. Wed?ug obserwacji le?ników w ?rodowisku naturalnym prze?ywa ok. 20 proc. m?odych.

– Ptaki s? nara?one na aktywno?? drapie?ników i to jest g?ówny powód ich umieralno?ci – uwa?a Myszczyński. Le?nik doda?, ?e, gdyby nie by?o ingerencji cz?owieka, g?uszca nie by?oby ju? w Puszczy Augustowskiej. W 2013 roku by?o ok. 30 ptaków, teraz jest ich zaledwie 10 wi?cej.

W grudniu le?nicy wypu?cili na wolno?? 10 g?uszców, które wyklu?y si? w wyl?garni w czerwcu. Ptaki maj? na sobie nadajniki telemetryczne, dzi?ki którym ornitolodzy lokalizuj? i monitoruj? miejsce ich pobytu.

Myszczyński poinformowa?, ?e w 2020 roku zostanie zmodernizowany o?rodek hodowlany g?uszca w G??bokim Brodzie. Dzi?ki tej inwestycji wyl?garnia b?dzie wi?ksza i wi?cej ptaków b?dzie trafia?o do ?rodowiska naturalnego.

Czytaj tak?e:
Dlaczego w Polsce pada coraz mniej ?niegu? Zjawisko bada polska klimatolog

Czytaj tak?e

 0

河北快三计划网页版 牡丹江市| 渭源县| 永和县| 沛县| 涿鹿县| 山西省| 永宁县| 鲁山县| 明水县| 酒泉市| 修水县| 布尔津县| 五华县| 万全县| 临江市| 米易县| 页游| 泰来县| 永仁县| 林芝县| 江城| 金秀| 澜沧| 绥阳县| 万州区| 独山县| 松阳县| 沁水县| 宽甸| 西和县| 永嘉县| 邮箱| 福建省| 石棉县| 大同市| 广饶县| 双柏县| 凉城县| 苏州市| 库伦旗| 塔城市|